Tripleco, waarom?

Een foto van John Jeckmans

TripleCo (Consultancy – Coaching – Counseling) richt zich vanaf haar begin (2004) hoofdzakelijk op het kick-starten, het aanjagen en mogelijk maken van veranderingsprocessen in mens en organisatie. Maar daarvoor, eigenlijk sinds zijn eerste jaar op zee,  was John Jeckmans ook al betrokken bij allerlei transformatieprocessen in diverse ondernemingen en maatschappelijke/kerkelijke organisaties, continu zoekend naar hoe iets anders, beter, effectiever kan.

Transformaties en verbeteringen op het raakvlak tussen Mens (samenwerking, communicatie, leiderschap, zelfontwikkeling), Organisaties (strategie bepaling en uitvoering, business development, product management, product ontwikkeling, van engineer/configure-to-order tot assemble-to-order, kennis borging), Klanten en Leveranciers (supply chains, co-makership, co-engineering), Onderwijs en Overheid (gemeenschappelijke ontwikkel en onderzoeksprojecten).

Transformaties gestoeld op een gemeenschappelijk gevoeld startpunt (as-is) en een gevoeld gezamenlijk eindpunt (as-should-be), het pad daartussen is de gezamenlijke reis. Verbeteringen die meestal heel logisch zijn als je ze achteraf beschouwd, maar alleen naar boven (resurfacing) kunnen komen in de juiste context van mens, tijd en materie.

De verbeterde en soms compleet andere processen die ontwikkeld worden, de samenwerking die is en/of ontstaat, dat is de transformatie van een geleidde (soms hiërarchieke) organisatie naar een zich ontwikkelende (meer organische) samenwerking met getoond (effectief) leiderschap.

Met als resultaat niet de quick-win van een van boven opgelegde verandering, een die meestal weer verdampt nadat de druk eraf is. Maar één gewenste en door de basis gedragen transformatie, en daarmee een zichzelf borgende duurzame verandering. Een die niet wegvalt.

Waarom veranderen? Hoezo? Is het wel nodig? Vaak de reactie op gevoelde dwang om te veranderen, om zaken anders aan te moeten aanpakken. Iets gebeurt er in je omgeving, je wordt wakker, je wordt alert. Soms vol van spanning over de aanstaande jacht, soms heel stil en zelfs angstig voor wat komen gaat. Alle reacties zijn mogelijk! Feit is dat er een trigger is die je het gevoel geeft dat er iets anders moet, dat je in actie komen moet, dat de status quo niet meer voldoet. Je weet en voelt het nu.

En dan? Hoe ga je het aanpakken, hoe krijg je ze mee? De zweep erover? Of kun je de zeepkist op? Of gewoon stil blijven zitten, hopen dat het wel overwaait? Als individu (binnen jezelf) ben jij zelf diegene die jou helpen kan. Je weet zelf ook wel dat je zelf moet veranderen als je een andere uitkomst wilt. Iemand kan je alleen spiegelen en een beetje op weg helpen middels life/executive coaching. Door een goed gesprek, door goed te luisteren en je te helpen naar jezelf te luisteren, met jezelf te praten.

Maar je organisatie, die waar je werkt, leiding aan geeft? Meestal wat lastiger aangezien jezelf deel uit maakt van die organisatie. En het is niet gezegd dat anderen ook dat zien wat jij ziet, wat jij voelt als een trigger om in actie te komen. Als je de eigenaar/eigenares bent, kun je zaken gaan afdwingen. Zie daarvoor hierboven ??. En toch is ook dit goed te doen. Hoe? Gewoon, creëer ruimte om te veranderen, creëer momentum binnen die ruimte, borg richting door vormgeving van die ruimte. Durf los te laten! Informeer mensen, openheid van zaken, betrek ze erbij. Goed geïnformeerde mensen zijn bij uitstek in staat om gezamenlijk de juiste beslissingen te nemen.

Wanneer u eens van gedachten wilt wisselen hoe een voedingsbodem te creëren voor duurzame verandering, een verandering die minder energie kost en vaak zelfs energie oplevert, neem dan contact op via mail of telefoon.

TripleCo Solutions is als separate activiteit toegevoegd met als simpel doel technologieën, apparaten en componenten naar de markt te krijgen. Niet slechts als business development, maar ook het gewoon leveren van praktische oplossingen voor verschillende onvolkomenheden die je zo nogal eens tegenkomt bij bovenstaande veranderingsprocessen. Sleutelwoorden zijn energiebesparend, energieleverend, aan elkaar knopen van verschillende manieren van kijken en beoordelen.